Medlemsvilkår

Medlemsvilkår for Norwegian Outlet sin kundeklubb

1. Generelt
Kundeklubben er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Norwegian Outlet Stavanger, som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Kundeklubben eies og drives av Norwegian Outlet Stavanger. Medlemmer av kundeklubben mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i kundeklubben samtykker du til å motta e-post og SMS fra Norwegian Outlet Stavanger, samt annen behandling som fremkommer av vilkårene og samtykker. Du kan når som helst melde seg av dialog, eller endre hvordan Norwegian Outlet Stavanger behandler din persondata. Hvordan du melder deg av dialog kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du melder seg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder seg ut av kundeklubben (se for øvrig punkt 3).
 

2. Personvern

Ved å melde seg inn i kundeklubben samtykker du til at Norwegian Outlet Stavanger registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i kundeklubben. Norwegian Outlet Stavanger er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere tilpasset kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på Norwegian Outlet Stavanger sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Norwegian Outlet har, eller dersom du ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du enkelt gjøre dette ved å kontakte Norwegian Outlet Stavanger. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. Detaljer rundt personvern kan leses i personverneklæringen.
 

3. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 01.05.2018 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i kundeklubben. Du kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og all informasjon slettes eller anonymiseres. Oppsigelse av avtalen fra gjøres ved å kontakte Norwegian Outlet Stavanger. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på norwegianoutlet.no. Ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Norwegian Outlet Stavanger med kontaktinfo. Norwegian Outlet Stavanger forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte kundeklubben. Dersom kundekundeklubb-programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan kundeklubb-programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Norwegian Outlet Stavanger kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.
 

4. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Norwegian Outlet Stavanger å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.
 

5. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.
 

6. Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Norwegian Outlet Stavanger
v/Kundeklubben

stavanger@norwegianoutlet.no

Ole Nielsensvei 13, 4330 Ålgård

+47 480 44 361